Şəddəli sadə sözlərin oxunması 3

Tərkibində şəddəli hərflər olan sadə sözləri oxumağa davam edirik. Oxumanı daha sürətli yerinə yetirməyə çalışın.