Daha mürəkkəb şəddəli sözlərin oxunması.

Bu dərsdə tərkibində şəddəli hərflər olan daha uzun sözləri oxumağı təklif edirik.