Ğunnəli və ğunnəsiz idğam. Praktik nümunələr.

Praktik nümunələrdə ğunnəli və ğunnəsiz idğam tələffüzünü məşq edin.