Ğunnəli idğam ilə əlaqəli istisna

İdğamın mütləq şərti budur ki, nun hərfi ilk gələn sözün sonuncu hərfi olur, növbəti sözün ilk hərf isə idğam hərfi olmalıdır.