Mushafda idğam qaydasının işarələnməsi. Tam və natamam assimilyasiya

Bu dərsdə siz, mushafda idğam qaydasının necə işarlənməsini və onun əlamətlərini öyrənəcəksiniz. Həmçinin tam və natamam assimilyasiya mövzusuna da toxunacağıq.