İdğam Naqis

Hərflərin natamam assimilyasiyası məsələn ط və ت - olduğu kimi, ilk hərfdə hər hansı işarənin olmaması və ikincidə şəddənin olmaması şəklində işarələnir. Bu İxfa qaydasının işarələnməsinə bənzəyir.