Ğunnəli və ğunnəsiz idğam

Bu dərsdə siz idğamın növləri haqqında biləcəksiniz.