Başlayanlar üçün təcvid

Sözün əvvəlində, ortasında və sonunda ərəb hərflərinin yazılma qaydaları

Bu bölümdə siz, sözdə hərflərin müxtəlif yazılış formalarını öyrənəcəksiniz. Siz, ərəb dilində ilk sözlərinizi oxuyacaq və yazacaqsınız. Çoxsaylı praktik tapşırıqlar və testlər sizin biliklərinizi möhkəmləndirəcək.

Öyrənməyə başlamaq Master testi keçmək
+115
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
Əlif hərfinin düzgün yazılışı

Əlif hərfinin sözlərdə yazılışını öyrənin

ب ت ث hərflərinin düzgün yazılışı

ب ت ث hərflərinin düzgün yazılışını öyrənin.

Ərəb dilində ilk sözünüzü oxuyun!

ج ح خ hərflərinin düzgün yazılışı

ج ح خ hərflərinin yazılışını öyrənin, bu hərflərdən ibarət sözləri oxuyun.

د ذ hərflərinin düzgün yazılışı

د ذ hərflərinin düzgün yazılışını öyrənin

ر ز hərflərinin düzgün yazılışı

Sözdə ر ز hərfləri öncə gələn hərflərə birləşir, amma sonraki hərflərdən ayrı yazılır. Bu bölməni öyrəndikdən sonra siz bu hərflərin yazılışı haqqında daha çox biləcəksiniz.

س ش hərflərinin düzgün yazılışı

Bu bölümdə siz sözdə س ش hərflərinin müxtəlif yazılış vəziyyətlərini öyrənəcəksiniz. Praktik çalışmalar və suallar materialın öyrənilməsinə yardım edəcək.

ص ض hərflərinin düzgün yazılışı

Bu bölümdə siz ص ض hərflərinin düzgün yazılışını öyrənəcək və bu hərflərdən ibarət yeni sözlər oxuyacaqsınız. Ev tapşırıqları və testlər sizin biliklərinizin səviyyəsini müəyyən etməyə yardım göstərəcək.

ط ظ hərflərinin düzgün yazılışı

Bu bölümdə siz sözün əvvəli, ortası və sonunda ط ظ hərflərinin düzgün yazılışını öyrənəcəksiniz. Test və ev tapşırıqları materialın öyrənilməsinə yardım edəcək.

ع غ hərflərinin düzgün yazılışı

Sözlərdə ع غ hərflərinin müxtəlif yazılış şəkillərini öyrənin. Ev tapşırıqları və yoxlama testləri həll edin.

ف ق hərflərinin düzgün yazılışı

ف ق hərflərinin müxtəlif yazılış şəkillərini öyrənin. Bu hərflərdən ibarət yeni sözləri oxuyun.

ك ل hərflərinin düzgün yazılışı

Bu bölümdə siz ك ل hərflərinin müxtəlif şəkildə yazılışını və yeni sözlərin oxunuşunu öyrənəcəksiniz.

م ن hərflərinin düzgün yazılışı

م ن hərflərinin sözlərdə oxunuşunu və yazılışını öyrənin.

ه و hərflərinin düzgün yazılışı

Bölüm ه و hərflərinin düzgün yazılışına həsr olunub. Ev tapşırıqları və yoxlama testlər materialı öyrənməyə yardım edəcək.

ي hərfinin düzgün yazılışı

Əlifbanın son hərfi ي -nin düzgün yazılışını öyrənin.

Bəzi hərflər yazılışda bənzərdir.

Yazılışda bəzi hərflərin formaları bənzər olduğundan oxunuş zamanı onları qarışdırırlar. Bu bölümdə yazılış zamanı bənzər olan hərfləri öyrənin.

Bu səhifəyə şərh

Funksiya və ya bu səhifənin məzmunu haqqında fikrini söyləmək arzunuz var? Söhbətə ilk siz başlayın.