Başlayanlar üçün təcvid

Ərəb əlifbası ilə tanışlıq

Bu bölümdə siz ərəb əlifbası hərflərinin tələffüzü, yazılışı və bəzü xüsusiyyətləri ilə tanış olacaqsınız. Təqdim olunan tədriz materiallarının hamısını öyrəndikdən sonra ərəb əlifbası biliklərinizin səviyyəsini bilmək üçün master-testdən keçməyi tövsiyə edirik.

Öyrənməyə başlamaq Master testi keçmək
+115
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
"Ərəb əlifbası" bölümü haqqında

Maraqlı və mühüm bölümü öyrənməzdən öncə, aşağıdakı suallara cavab verək:

  • Hansı nəticələri gözləyirik?
  • Bölümü bitirdikdən sonra hansı bacarıqlar əldə edəcəyik?
  • Nə etmək lazımdır?
ا hərfi

Gəlin, ərəb əlifbası ilə tanış olaq. İlk hərf "əlif" adlanır. Bu şəkildədir: ا

ب ت ث hərfləri

Bu bölüm ərəb əlifbasının ب ت ث hərflərinə həsr olunub. Sizin də gördüyünüz kimi, onlar bir-birlərinə bənzəyir. Sadəcə nöqtələrə görə fərqlənirlər.

ج ح خ hərfləri

Bu bölümdə siz növbəti hərfləri - ج ح خ öyrənəcəksiniz. Siz onların necə düzgün yazılmasını, tələffüzündəki bəzi xüsusiyyətləri biləcəksiniz. ج ح hərfləri incədir, خ hərfi isə qalındır. Bundan başqa حخ hərflərinin tələffüzlərini çox zaman qarışdırırlar.

د ذ hərfləri

Bu bölümdə siz ərəb əlifbasının iki hərfi - د ذ öyrənəcəksiniz. Siz bu hərflərin yazılışı və tələffüzü haqqında ətraflı məlumat alacaq, onların tələffüzü ilə bağlı geniş yayılmış səhvlərdən xəbərdar olacaqsınız. Bölümün sonundakı test tapşırıqları sizə əldə edilmiş biliklərin yoxlanılması imkanı verəcək.

ر ز hərfləri

Bu bölümdə siz əlifbanın daha 2 hərfi - رز öyrənəcəksiniz. Bu hərflər yazılışda çok bənzərdirlər, sadəcə nöqtəyə görə fərqlənirlər. Tələffüzlə bağlı hər iki hərfin özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Məsələn, ز hərfi vıyıltılı hərflərə aiddir.

س ش hərfləri

Bu bölümün dərsləri س ش həsr olunub. Bu hərflər tələffüzdə bəzi xüsusiyyətlərə malikdir. س hərfi vıyıltılı, ش hərfi isə fışıltılı hərfdir. Həmçinin, yazılışa görə bu hərflər bənzərdir.

ص ض hərfləri

Bu bölümdə siz əlifbanın növbəti hərfləri صض öyrənəcəksiniz. Bu hərflər qalındır. ض hərfi sadəcə ərəb dilində mövcud olan unikal səs verir. Buna görə bəzən ərəblər deyir ki, ərəb dili "ض hərfinin dilidir".

ط ظ hərfləri

طظ hərfləri bu bölümün mövzusudur. ط hərfi ərəb dilinin ən qalın və möhkəm hərfidir. Yeni başlayan tələbələr çox zaman bu hərfi ت ilə qarışdırırlar.

ظ hərfi də qalın hərfdir. Yazılışa görə ط hərfinə bənzəyir və sadəcə nöqtə ilə fərqlənir. Bu hərfin bir başqa xüsusiyyəti budur ki, dişlər arası tələffüz olunur və onun tələffüzündə vıyıltı olmamalıdır.

ع غ hərfləri

Bu bölümün mövzusu ع غ boğaz hərfləridir. Yazılış və tələffüzünə görə bənzər olduqlarından yeni öyrənənlər tez-tez bu hərfləri qarışıq salır. ع hərfi incə, غ hərfi isə qalındır.

ف hərfi

Bu bölüm ərəb əlifbasının növbəti hərfi - ف həsr olunub. Bu bölümü öyrəndikdən sonra siz, ف hərfini düzgün tələffüz edib, yaza biləcək, onun bəzi xüsusiyyətlərini yadda saxlayacaqsınız.

ق hərfi

ق hərfi

ك hərfi

ك hərfi

ل hərfi

ل hərfi

م hərfi

م hərfi

ن hərfi

ن hərfi

ه hərfi

ه hərfi

و hərfi

و hərfi

ء hərfi

ء hərfi

ى hərfi

ى hərfi

Bu səhifəyə şərh

Funksiya və ya bu səhifənin məzmunu haqqında fikrini söyləmək arzunuz var? Söhbətə ilk siz başlayın.